• Polityka prywatności

Polityka Prywatności

   

GoldenDreams zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta GoldenDrams i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do GoldenDreams obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na  stronie

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: GoldenDreams nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do GoldenDreams oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez GoldenDreams.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do GoldenDreams możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do GoldenDreams wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala GoldenDreams zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez GoldenDreams wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługe klienta przejmuje Dotpay lub PayU. W tym przypadku tylko system Dotpay lub PayU zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Dotpay lub PayU znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

GoldenDreams zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości GoldenDreams rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów GoldenDreams.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych GoldenDreams.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do GoldenDreams przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. GoldenDreams nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do GoldenDreams i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez GoldenDreams  nie podlegają Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do GoldenDreams.

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

GoldenDreams Paweł Sekuła
ul. Jana Pawła II 86B
59-300 Lubin

 

W przypadku pytań proszę pisać: 
sklep@goldendreams.pl